Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας Υπεροχής. Tα 7 Βήματα στην Πράξη σε μια Ηγετική Εξαγωγική Βιομηχανία

ΠΩΣ Η CONICON ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Η δημιουργία κουλτούρας υπεροχής είναι σημαντική για την επίτευξη της Στρατηγικής και των Εταιρικών Στόχων ενός Οργανισμού.

Το προγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας περιλαμβάνει 7 στάδια :

  1. Ξεκάθαρη διατύπωση του Οράματος και των Αξιών με την εμπλοκή όλων. Γίνεται δια μέσου δομημένων εργαστηρίων στο διοικητικό και άλλο προσωπικό.
  2. Ερμηνεία του Οράματος και Αξιών σε κατανοητή για όλο το προσωπικό γλώσσα.
  3. Ανάπτυξη/ Συγγραφή Κώδικα Επαγγελματικής Εργασίας. Γίνεται μέσα από δομημένα εργαστήρια.
  4. Αναγνώριση των « Οπαδών « της αλλαγής σε όλα τα στρώματα οργάνωσης.
  5. Σχεδιασμός ενός αμφίδρομου και αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και ανατροφοδότησης .
  6. Σχεδιασμός και υλοποίηση μετρικών  για αρχικά καθορισμό του baseline ( που είμαστε σήμερα) και μετέπειτα για μέτρηση της βελτίωσης.
  7. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρακτικών ενεργειών για καθημερινή υπενθύμιση και εφαρμογή του Κώδικα.

Ένα τέτοιο προγραμμα χρειάζεται 6-9 μήνες να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί για ένα Οργανισμό του μεγέθους των 150-200 μελών του προσωπικού. Απαραίτητη βέβαια είναι η Δέσμευση και εμπλοκή της ανώτατης Διοίκησης.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Αύγουστος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2022 08 01 2022 08 02 2022 08 03 2022 08 04 2022 08 05 2022 08 06 2022 08 07
2022 08 08 2022 08 09 2022 08 10 2022 08 11 2022 08 12 2022 08 13 2022 08 14
2022 08 15 2022 08 16 2022 08 17 2022 08 18 2022 08 19 2022 08 20 2022 08 21
2022 08 22 2022 08 23 2022 08 24 2022 08 25 2022 08 26 2022 08 27 2022 08 28
2022 08 29 2022 08 30 2022 08 31 2022 09 01 2022 09 02 2022 09 03 2022 09 04

Testimonials

Το σεμινάριο ήταν αρκετά ξεκάθαρο με έναν εκπαιδευτή γεμάτο ενέργεια και γνώσεις για το αντικείμενο που δίδαξε. Ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας του εκπαιδευτή ξεχώρισε.  
Άντρια Μπαλαούρα, Parga Trading Ltd