Συνολική Παραγωγική Απόδοση (ΣΠΑ) για ένα κορυφαίο Εργοστάσιο Παραγωγής

ΠΩΣ Η CONICON ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Το αντικείμενο του έργου ήταν να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης σχέδιο απόδοσης και παραγωγής με σκοπό να βελτιώσει την παραγωγικότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία των μηχανημάτων και τη μείωση των σπατάλων μέσω της εφαρμογής εργαλείων lean manufacturing καθώς και των σύγχρονων εφαρμογών της Ολικής Προληπτικής Συντήρησης (ΟΠΣ), Ολικής αποδοτικότητας εξοπλισμού (ΟΕΕ), οι 7 σπατάλες παραγωγής, μεθοδολογίες και εργαλεία 5S.

Αρχικά, καθιερώσαμε ένα κριτήριο σύγκρισης μέσω επισκέψεων, παρατηρήσεων, συνεντεύξεων και μέτρησης εργασίας, προκειμένου να αξιολογήσουμε την τρέχουσα κατάσταση.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε τα ευρήματα της αρχικής ανάλυσης τόσο στη Διοίκηση όσο και σε όλο το προσωπικό. Η συμμετοχή όλων στη διαδικασία έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία τέτοιων έργων.

Η παρουσίαση ανέλυσε ένα σχέδιο δράσης για τους επόμενους 4 μήνες. Ξεκινήσαμε με την εφαρμογή 5S και το ΟΠΣ .

Μέχρι σήμερα το 5S ολοκληρώθηκε κατά 60% και το ΟΠΣ κατά 30% και βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα εφαρμογής.

Μετά από αυτό, θα ενισχύσουμε την εφαρμογή των 5S και ΟΠΣ και θα προετοιμάσουμε το έδαφος για την εφαρμογή του ΟΕΕ σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία Kaizen για τη μείωση των 7 απόβλητων παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αναζητούμε συνεχώς προτάσεις και έγκριση από όλο το προσωπικό.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 50% των εργασιών του Συμβούλου πραγματοποιείται επί τόπου, δίπλα στους σταθμούς παραγωγής και τους ανθρώπους.

Το σχέδιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η ώθηση να προέρχεται από τη βάση και όχι από τη Διοίκηση η οποία εμπλέκεται κυρίως στην έγκριση του προϋπολογισμού, τις αλλαγές, τις μετασκευές και τους πόρους για την ανάλυση δεδομένων και τις μετρήσεις.

Μέρος του σχεδίου είναι η δημιουργία μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης μέσω της οποίας:

  1.  Οι στόχοι θα καθοριστούν και θα συμφωνηθούν σε όλα τα τμήματα παραγωγής.
  2.  Η κατάρτιση/εκπαίδευση και η καθοδήγηση θα παρέχονται συνεχώς κυρίως στη δουλειά.
  3.  Οι πόροι θα συμφωνηθούν και θα διατεθούν .
  4.  Θα εφαρμοστεί ένα σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης.
  5.  Θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιβράβευσης με βάση τις μετρηθείσες επιδόσεις και βελτιώσεις.

Επομένως, θα απαντηθούν και οι 3 ερωτήσεις: Τι να κάνεις; Πως να το κάνεις? Αξίζει? Τόσο από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διατηρούνται οι εφαρμοζόμενες πρακτικές και η βελτίωση επιδιώκεται συνεχώς.

Η ιδέα είναι να ενσωματωθούν τα παραπάνω στην καθημερινή εργασία των ανθρώπων από τους οποίους θα προέρχονται μικρές αλλά σε συνεχής βάση βελτιώσεις. (Kaizen)

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Σεπτέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2022 08 29 2022 08 30 2022 08 31 2022 09 01 2022 09 02 2022 09 03 2022 09 04
2022 09 05 2022 09 06 2022 09 07 2022 09 08 2022 09 09 2022 09 10 2022 09 11
2022 09 12 2022 09 13 2022 09 14 2022 09 15 2022 09 16 2022 09 17 2022 09 18
2022 09 19 2022 09 20 2022 09 21 2022 09 22 2022 09 23 2022 09 24 2022 09 25
2022 09 26 2022 09 27 2022 09 28 2022 09 29 2022 09 30 2022 10 01 2022 10 02

Testimonials

Το σεμινάριο περιείχε χρήσιμη καθοδήγηση στην γραπτή επικοινωνία ειδικά για άτομα που είναι καινούργια στον τομέα επικοινωνίας με πελάτες αλλά εξίσου χρήσιμο και για έμπειρα άτομα γιατί έχουν την ευκαιρία να φρεσκάρουν και να μάθουν νέες πρακτικές γραπτή επικοινωνίας. Η εκπαιδεύτρια ήταν πολύ επικοινωνιακή, γνώστης του αντικειμένου και βοηθητική.

Read more
Άννα Μελά Χριστοδούλου, Universal Life