Live Online Training – Αποτελεσματική Διαχείριση Διαφορετικότητας για ένα Εργασιακό Περιβάλλον χωρίς Αποκλεισμούς

website seminar banners 12

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας και συμπερίληψης είναι κρίσιμη για την επιτυχία ενός οργανισμού.

Στόχος της κατάρτισης είναι να εισάγει τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες στην έννοια της αποτελεσματικής διαχείρισης διαφορετικότητας στην εργασία (effective diversity management), καθώς και να τις/τους εξοικειώσει με τις διαδικασίες δημιουργίας εργασιακών χώρων χωρίς αποκλεισμούς (inclusive workplaces).

Seminar Brochure
Book Seminar

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώσουν μια σαφή κατανόηση της αποτελεσματικής διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας.
 • Αναγνωρίσουν το επιχειρηματικό κίνητρο (business case) για την επένδυση στην αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας και τη θετική της επίδραση στην επιτυχία του οργανισμού.
 • Ενσωματώσουν τη διαφορετικότητα στις πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης.
 • Αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ηγεσία της οργανωσιακής αλλαγής προς μια πιο συμπεριληπτική κουλτούρα.
 • Προωθήσουν και προασπιστούν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας του οργανισμού.
 • Αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας.

Δομή Σεμιναρίου:

Ενότητα 1: Ορισμός Διαφορετικότητας και Διαχείρισης της Διαφορετικότητας

Ενότητα 2: Δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς Αποκλεισμούς

Ενότητα 3: Εφαρμογή Διαχείρισης της Διαφορετικότητας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, θα πραγματοποιούνται διαδραστικές συζητήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και θα δοθούν παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για να εμπλακούν οι συμμετέχουσες/οντες ενεργά, ώστε να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή των εννοιών που θα καλύπτονται. Οι συμμετέχουσες/οντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δικτυωθούν και να μοιραστούν εμπειρίες με τις/ους συναδέλφους τους, ενισχύοντας τη μαθησιακή τους εμπειρία και προωθώντας τη συνεργασία.

Σε ποιους Απευθύνεται:

Η κατάρτιση απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, επικεφαλής ομάδων, προϊσταμένους και υπαλλήλους από διάφορα τμήματα που αλληλεπιδρούν με συναδέλφους από διαφορετικές γενιές. Με την επένδυση στην αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας και την προώθηση μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, αυτή η κατάρτιση στοχεύει να ωφελήσει ολόκληρο το εργατικό δυναμικό και να συμβάλει στην επιτυχία του οργανισμού.

Εξοπλισμός:

 • Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις
 • Μόνο πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ από:
  • PC or Laptop
  • Desktops (camera, microphone and speakers)
  • Android Tablet
  • iPads

Κατά την διάρκεια του Online Training θα μπορείτε να:

 • Συμμετέχετε
 • Θέτετε ερωτήσεις
 • Αλληλεπιδράτε
 • Κάνετε ασκήσεις
 • Πραγματοποιείτε άλλες δραστηριότητες, ακριβώς όπως στη δια ζώσης εκπαίδευση

Επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης χωρίς να ξοδεύετε χρόνο και κόστος διακίνησης.

*Το Σεμινάριο μπορεί να διοργανωθεί και σε Ενδοεπιχειρησιακό Επίπεδο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Εταιρείας σας

Όλη η ύλη αλλά κυρίως οι μελέτες περίπτωσης και οι ασκήσεις βασίζονται σε εφαρμοσμένες στην πράξη μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές που έχει εφαρμόσει η Δρ Άντρη Γεωργιάδου η οποία είναι μια καταξιωμένη καθηγήτρια Πανεπιστημίου,  εκπαιδεύτρια και αυθεντία στον τομέα με διεθνή διαπιστευτήρια και εκτενή εμπειρία.

Ως Διευθύντρια External Engagement και Διευθύντρια του διαπιστευμένου από το CIPD μεταπτυχιακού προγράμματος  MSc HRM στο Nottingham University Business School, διαθέτει πλούσιες γνώσεις. Με θέσεις που κατείχε σε φημισμένα ιδρύματα όπως το Penn State και το London School of Economics, συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την πρακτική εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς όπως η HSBC. Η Δρ Γεωργιάδου είναι διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρογνώμονας σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο χώρο εργασίας, πρωτοπορώντας στον τομέα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη προτύπων του κλάδου. Η μέθοδος διδασκαλίας θα είναι ένα μείγμα διάλεξης, συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης, ώστε να βοηθήσει τις/ους συμμετέχουσες/οντες να κατανοήσουν καλύτερα την θεματολογία του προγράμματος.

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό της Δρ. Άντρης Γεωργιάδου

ΗΜ/ΝΙΑ: 26 (Δευτέρα) Φεβρουαρίου 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ώρες (09:00 – 16:00)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €300 + ΦΠΑ

Εγγραφείτε Τώρα!!! Για εγγραφές 2 ατόμων και πάνω από την ίδια εταιρεία προσφέρεται 15% έκπτωση.

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει:

 • Συμμετοχή στο σεμινάριο
 • Το υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης

Live Online Training – Αποτελεσματική Διαχείριση Διαφορετικότητας για ένα Εργασιακό Περιβάλλον χωρίς Αποκλεισμούς


Name(s) of Participant(s)
Contact person (The communication will be with this person)
Email of participants for Online programmes
Name of Company and TIC for the invoice
Job position
Participant Motivation
Address, Postal Code & Town
Telephone
Contact Person Email
Participant email where the invitation will be sent to join the Online Training
The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made:
Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις. ´ Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως: - Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής - Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης , το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει όλο το ποσό πριν την αφαίρεση της επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ( όπου εφαρμόζεται ) Σημαντική προϋπόθεση: Παρακαλώ σημειώστε ότι η δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο δεν εξασφαλίζει την κράτηση στο σεμινάριο και ως εκ τούτου την συμμετοχή σας μέχρι την εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής. Η Conicon διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια δήλωση συμμετοχής και να αποδεχτεί μια άλλη στην βάση της ημερομηνίας εξόφλησης του δικαιώματος συμμετοχής και την διαθεσιμότητα θέσεων στο σεμινάριο.

 

I accept the terms and conditions* In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows: - Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation. - Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation. In case of cancellation , the total cost includes the cost before the application of the subsidy of the Human Resource Development Authority of Cyprus ( if applicable). Important condition: Please note that the booking form does not guarantee the reservation in the seminar and therefore your participation until the payment of the fees to participate is received. Conicon reserves the right to cancel one registration and accept another based on first paid first served basis and the availability of seminar seats.

 

Privacy policy

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Φεβρουάριος 2024

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2024 01 29
2024 01 30
2024 01 31
2024 02 01
2024 02 02
2024 02 03
2024 02 04
2024 02 05
2024 02 06
2024 02 07
2024 02 08
2024 02 09
2024 02 10
2024 02 11
2024 02 12
2024 02 13
2024 02 14
2024 02 15
2024 02 16
2024 02 17
2024 02 18
2024 02 19
2024 02 20
2024 02 21
2024 02 22
2024 02 23
2024 02 24
2024 02 25
2024 02 26
2024 02 27
2024 02 28
2024 02 29
2024 03 01
2024 03 02
2024 03 03

Testimonials

Η Κυρία Βασιλική ήταν χαμογελαστή, πολύ θετική και μεταδοτική και μας εξήγησε τα πάντα λεπτομερώς. Την εκτιμώ πάρα πολύ! Οι γνώσεις που μας μετέδωσε είναι αφάνταστα χρήσιμες για να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. Σε ευχ… Read more
Λουκία Ταντελέ Κουκλή, Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου