Η Σύγχρονη Αντίληψη στην Διαχείριση Αγορών

… Η καλύτερα Προμηθειών (Procurement)

….. η αποτελεσματικότερα, Διαχείριση Αλυσίδας Προμηθειών (Supply Chain Management)

Για να εστιάζουμε την προσθήκη Αξίας σε όλη την αλυσίδα Προμήθειας.

Όπως σε όλους τους Επιχειρησιακούς Τομείς (Πωλήσεις, Αγορές, Παραγωγή, Οικονομικά κλπ) η λέξη κλειδί είναι η Διαχείριση (management), η επιστήμη στην οποία υστερούν οι κάτοχοι των διαφόρων θέσεων συμπεριλαμβανομένων του τομέα Προμήθειας.

Ο τομέας των Προμηθειών πρέπει να επιτυγχάνει τα πιο κάτω επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Χαμηλότερες τιμές στην ίδια ή καλύτερη ποιότητα
 • Γρηγορότερη διακίνηση αποθεμάτων
 • Συνεχόμενη προμήθεια
 • Μικρότερους χρόνους παράδοσης
 • Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς
 • Χαμηλότερο κόστος πεπαλαιωμένων αποθεμάτων
 • Βελτιωμένες και μακροπρόθεσμες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές
 • Συνεχή ανάπτυξη των δικτύων προμηθευτών

Το τμήμα Αγορών (Προμηθειών) παρουσιάζεται συνήθως υποβαθμισμένο και περιορίζεται στις πιο κάτω διεργασίες:

untitled

Η σύγχρονη αντίληψη και κατ΄ επέκταση πρακτική στον τομέα των Αγορών εισάγει την επιστήμη της Διαχείρισης Αξίας (Value Management).

Διαχείριση Αξίας είναι η οργανωμένη προσέγγιση για επίτευξη της ίδιας απόδοσης σε χαμηλότερο κόστος χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα.

Ενδεικτικοί στόχοι της Διαχείρισης Αξίας στο τομέα των Αγορών είναι η:

 • Απάλειψη / διαγραφή υλικών, υπηρεσιών ή διεργασιών που προσθέτουν λίγη ή καθόλου αξία στα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης προς τον Πελάτη.
 • Απλοποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Αντικατάσταση υλικών, διεργασιών.
 • Outsourcing
 • Απλοποίηση τη γκάμας προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Αλλαγές στον σχεδιασμό προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Μείωση της αχρήστευσης και της σπατάλης (υλικού, χρόνου).
 • Εφαρμογή μετρικών αξίας, κόστους, κλπ.

Βέβαια όλα τα πιο πάνω αναλαμβάνονται σε συνάρτηση των αναγκών των Πελατών. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση προτίθεται να αναλάβει τον επανασχεδιασμό της συσκευασίας ενός προϊόντος, στις πλείστες των περιπτώσεων με σημαντικό κόστος (αρχικό και λειτουργικό) θα πρέπει να σφυγμομετρηθεί η αντίληψη του Πελάτη κατά πόσο η αλλαγή αυτή θα προσθέσει οποιαδήποτε αξία.

Επιπρόσθετα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση μεταξύ επιχείρησης και του Δικτύου Προμήθειας (Προμηθευτές, Συνεργάτες, Υπεργολάβους, κλπ).

Μελέτη του ISM (Institute  Supply Management) πρώην NAPM (National Association of Purchasing Managers) – Η μετονομασία είμαι χαρακτηριστική- μεταξύ Ανώτατων Στελεχών Ηγετικών Επιχειρήσεων για τους στρατηγικούς στόχους του τομέα Προμηθειών, κατέγραψε του πιο πάνω στόχους:

 • Σχέσεις με Πελάτες
 • Ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος
 • Αποτελεσματικότητα στην χρήση τεχνολογίας πληροφορικής
 • Διασφάλιση αξίας των Μετόχων
 • Ανάπτυξη εισοδηματικής βάσης
 • Προστιθέμενη αξία στις σχέσεις με Προμηθευτές

Μέσα από τις πιο πάνω στοχεύσεις έχουν αναπτυχθεί οι 16 Άριστες Πρακτικές στον τομέα των Προμηθειών:

 1. Διαχείριση κόστους / αξίας – ποιότητα, παράδοση, τιμή
 2. Ανάπτυξη προμηθευτών
 3. Ανάλυση αξίας
 4. Κύκλοι ποιότητας με προμηθευτές
 5. Έρευνες προμηθευτών
 6. Βελτίωση στην παράδοση
 7. Δημιουργία κέντρων υποστήριξης προμηθευτών
 8. Δημιουργία ομάδας υποστήριξης προμηθευτών
 9. Πληροφορίες από προμηθευτές σχετικά με την επίδοση τους
 10. Ανταλλαγή ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών
 11. Συμπλοκή προμηθευτών στον σχεδιασμό, παραγωγή, διαχείριση αποθεμάτων
 12. Ανάπτυξη στρατηγικής προμήθειας για κάθε προμηθευτή / κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών
 13. Ποιότητας με προμηθευτές
 14. Outsourcing
 15. Ενδυνάμωση συστήματος Αγορών / Προμηθειών
 16. Εκπαίδευση

Γιαννάκης Μουζούρης

Conicon Ltd

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Το σεμινάριο περιείχε χρήσιμη καθοδήγηση στην γραπτή επικοινωνία ειδικά για άτομα που είναι καινούργια στον τομέα επικοινωνίας με πελάτες αλλά εξίσου χρήσιμο και για έμπειρα άτομα γιατί έχουν την ευκαιρία να φρεσκάρουν και να μάθουν νέες πρακτικές γραπτή επικοινωνίας. Η εκπαιδεύτρια ήταν πολύ επικοινωνιακή, γνώστης του αντικειμένου και βοηθητική.

Read more
Άννα Μελά Χριστοδούλου, Universal Life