Fully Booked – Σεμινάριο Λευκωσία – Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Αποθήκης - Warehouse Management

Η ορθολογιστική Λειτουργία και Διαχείριση Αποθήκης είναι τεράστιας σημασίας για μια επιχείρηση και μπορεί να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την λειτουργία πολλών άλλων τμημάτων. Ο ρόλος του Υπεύθυνου Αποθήκης και τήρησης αποθεμάτων είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υποβαθμισμένος και ως εκ τούτου δεν ανατίθεται η λειτουργία αυτή σε άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες.

 

Seminar Brochure
Participation Form 
Book Seminar 

 

Υπήρξε πολύ καλή ανάλυση στο να καταλάβω ποια είναι η ακριβής δουλειά της αποθήκης και να βελτιωθώ στην εργασία μου. Ο Κος Μουζούρης ήταν αρκετά μεταδοτικός στο θέμα αντίληψης και κατανόησης του περιεχομένου χωρίς πολύ διάβασμα.
Βασίλης Τσάπο, Gevorest Ltd

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

  • Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων.
  • Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, βελτιώνουν ένα σύστημα λειτουργίας αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων.
  • Υπολογίζουν ή / και προβλέπουν τις ανάγκες σε αποθέματα, την αξία των αποθεμάτων, την αξία κάθε αποθηκευμένου υλικού και της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας.
  • Οργανώνουν αποτελεσματικά τους χώρους της αποθήκης και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την λειτουργικότητα / εργονομία όσο και την ασφάλεια και υγεία στους αποθηκευτικούς χώρους

Σε ποιους Απευθύνεται:
Υπεύθυνοι Αποθήκης , Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποθεμάτων (Stock Controllers), Υπεύθυνοι Λογιστηρίου με ευθύνη αποθεμάτων, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εμπορικών Αποθηκών.

*Το Σεμινάριο μπορεί να διοργανωθεί και σε Ενδοεπιχειρησιακό Επίπεδο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκάστοτε Εταιρείας

Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο το οποίο θα μα βοηθήσει στον τρόπο λειτουργίας μας στον εργασιακό μας περιβάλλον.
Στέλιος Δημητρίου, LMDC Services Ltd

Εκπαιδευτής: Κος. Γιαννάκης Μουζούρης

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Κου Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06 (Τετάρτη), 13 (Τετάρτη) & 20 (Τετάρτη) Μαρτίου 2019
ΧΩΡΟΣ: Semeli Hotel, Λευκωσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες (χωρισμένο σε 3 συναντήσεις των 4 ωρών η κάθε μία – 14:00 – 18:00)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €250 + ΦΠΑ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης αναμένεται: €200

Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: €97,50 (συμπερ. του ΦΠΑ)

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή στο σεμινάριο
  • Welcome Coffee και 1 διάλειμμα για καφέ με σνακ
  • Το υλικό του σεμιναρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης

Έγινε παρουσίαση και επεξήγηση όλων των ενοτήτων με λεπτομέρεια και χρήση παραδειγμάτων. Αρκετά αναλυτικό και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των αποθηκών. Ο εκπαιδευτής ήταν εξαιρετικός με μεγάλη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.
Βενιζέλος Σωκράτους, ΚΕΔΙΦΑΠ

Σεμινάριο Λευκωσία – Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθήκης

 


Name(s) of Participant(s)
Contact person
Name of Company
Job position
Participant Motivation
Address, Postal Code & Town
Telephone
The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made:
Παρακαλώ προσέξτε* Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως: - Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής - Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής.

 

I accept the terms and conditions* In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows: - Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation. - Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation.

 

Privacy policy

Seminars & events

Μάιος 2019
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2019 04 29 2019 04 30 2019 05 01 2019 05 02 2019 05 03 2019 05 04 2019 05 05
2019 05 06 2019 05 07

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία- Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία- Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού
2019 05 08 2019 05 09

Category: General9:00 am: Σεμινάριο Λεμεσός - Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων

9:00 am: Σεμινάριο Λεμεσός - Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων
2019 05 10 2019 05 11 2019 05 12
2019 05 13 2019 05 14 2019 05 15

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης
2019 05 16 2019 05 17 2019 05 18 2019 05 19
2019 05 20 2019 05 21

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Ανάπτυξη Σύγχρονων και Αποτελεσματικών Δεξιοτήτων Προσωπικής Βοηθού

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Ανάπτυξη Σύγχρονων και Αποτελεσματικών Δεξιοτήτων Προσωπικής Βοηθού

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Ανάπτυξη Σύγχρονων και Αποτελεσματικών Δεξιοτήτων Προσωπικής/ου Βοηθού

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Ανάπτυξη Σύγχρονων και Αποτελεσματικών Δεξιοτήτων Προσωπικής/ου Βοηθού
2019 05 22 2019 05 23

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Εργαστήρι Ανάπτυξης Τεχνικών Διοικητικής Κοστολόγησης
2019 05 24 2019 05 25 2019 05 26
2019 05 27 2019 05 28

Category: General9:00 am: Untitled Event

9:00 am: Untitled Event
2019 05 29 2019 05 30 2019 05 31 2019 06 01 2019 06 02

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ;

Για να συζητήσουμε για το πώς η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα, παρακαλώ
Επικοινωνείστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αξιόλογο σεμινάριο! Ευχάριστο και αποδοτικό.
Κούλα Κωνσταντίνου, GMD Proteas Enterprises Ltd

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών