Σεμινάριο Λεμεσός – Εντατικό Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Seminar Brochure - Conicon Training and Management Consulting  Participation Form - Conicon Training and Management Consulting

Σκοπός του προγράμματος:

  • Η σε βάθος κατάρτιση των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015.
  • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις ενός συστήματος ποιότητας περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων για τεκμηρίωση.
  • Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τις τεχνικές των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας.
  • Να εξηγήσει πρακτικά τις διαφορές μεταξύ του ISO 9001:2008 και του ISO 9001:2015 με έμφαση ως προς τους τρόπους που πρακτικά μπορεί μια επιχείρηση να ικανοποιήσει τις νέες απαιτήσεις

Πολύ ξεκάθαρο, καλά προετοιμασμένο σεμινάριο το οποίο με έκανε να καταλάβω τι ακριβώς είναι το ISO 9001. Λόγω του λειτουργικού αριθμού συμμετεχόντων (όχι πολύ μεγάλος αριθμός) ο διάλογος ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικός. Πολύ καλός εκπαιδευτής.
Μάριος Βασιλείου, IONA SHIP MANAGEMENT LTD

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν και να αναλύουν τις πρόνοιες του προτύπου ISO 9001:2015 και τις τεχνικές ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Διενεργούν αποτελεσματικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.
  • Εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Σε ποιους Απευθύνεται:
Διευθυντές Ποιότητας και άλλο προσωπικό επιχειρήσεων το οποίο ασχολείται με την εφαρμογή, διαχείριση ή και έλεγχο / επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας.

Άριστα σχεδιασμένο και πάρα πολύ προσεγμένο στην παρουσίαση του. Ήταν καθαρό, απλό στην διάλεξη και κατανοητό. Ο ομιλητής του σεμιναρίου ήταν άριστος γνώστης του περιεχομένου και πολύ μεταδοτικός.
Πιπερίδης Γιώργος, K.Kythreotis Holdings Public Ltd

Εκπαιδευτής: Κος. Γιαννάκης Μουζούρης, Business Performance Specialist

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Κου Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 (Τρίτη) Ιουλίου 2018
ΠΟΛΗ: Λεμεσός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες (08:30 – 17:30)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €170 + ΦΠΑ

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει τα διαλείμματα για καφέ, τα γεύματα, το υλικό του σεμιναρίου και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πραγματικά άψογο! Πρακτικό, ενημερωτικό και περιεκτικό!
Ηλίας Βασιλείου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σεμινάριο Λεμεσός – Εντατικό Πρόγραμμα ”Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

 


Book this seminar

Όνομα Συμμετέχοντος /ων

Name(s) of Participant(s)

Άτομο Επικοινωνίας *
Contact person *

Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Θέση Εργασίας
Job position

Κίνητρο Συμμετέχοντα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Participant Motivation

Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας & Πόλη *
Address, Postal Code & Town *

Τηλέφωνο *
Telephone *

Email *

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. Πώς / πότε γίνεται η πληρωμή. Παρακαλώ διευκρινίστε: *

The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made: *

Μέσω Εμβάσματος πριν την έναρξη του προγράμματος. Bank transfer before the first day of the seminarΤην 1η μέρα του σεμιναρίου. On 1st seminar day

Παρακαλώ προσέξτε *

Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως:
- Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής
- Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής

I accept the terms and conditions *

In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows:
- Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation.
- Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation.

Click to consent your data being stored in line with our privacy policy,
and accept the terms and conditions

* Fields are required.

Seminars & events

Νοέμβριος 2018
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2018 10 29 2018 10 30 2018 10 31 2018 11 01 2018 11 02 2018 11 03 2018 11 04
2018 11 05 2018 11 06 2018 11 07 2018 11 08

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού
2018 11 09 2018 11 10 2018 11 11
2018 11 12 2018 11 13 2018 11 14

Category: General8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους
2018 11 15 2018 11 16 2018 11 17 2018 11 18
2018 11 19 2018 11 20

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας
2018 11 21

Category: General8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους
2018 11 22 2018 11 23 2018 11 24 2018 11 25
2018 11 26 2018 11 27

Category: General9:00 am: Untitled Event

9:00 am: Untitled Event
2018 11 28 2018 11 29 2018 11 30 2018 12 01 2018 12 02

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ;

Για να συζητήσουμε για το πώς η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα, παρακαλώ
Επικοινωνείστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πολύ εποικοδομητικό σεμινάριο. Μας έδωσε άκρως πρακτικές τεχνικές για να προσεγγίσουμε νέους και υπάρχοντες πελάτες. Εξαιρετικό!
Θ. Σχινής Enterprises Ltd

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών