Σεμινάριο Λευκωσία – Τηλεφωνικές και Τυφλές Πωλήσεις (Telesales and Blind Calling)

Seminar Brochure - Conicon Training and Management Consulting  Participation Form - Conicon Training and Management Consulting 

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν την μέθοδο των πωλήσεων δια μέσου τηλεφώνου. Οι τηλεφωνικές και ιδιαίτερα οι τυφλές πωλήσεις, αποτελούν από τις πιο δύσκολες μεθόδους πωλήσεων οι οποίες απαιτούν ειδικές ικανότητες. Το σεμινάριο δίνει όλες τις πρακτικές μεθόδους για να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να ανταπεξέλθουν σε όλα τα απαιτητικά τηλεφωνήματα.

Παραγωγικό και ευχάριστο. Βελτίωσε την αντίληψη μου ως προς το πώς να χειρίζομαι του πελάτες τηλεφωνικά. Υπήρχε ωραία ατμόσφαιρα, ήταν κατανοητό και είχε έντονη συμμετοχή.
Στέλιος Φιλιούσης, Aphrodite Hills Holiday Residences

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

  • Προσεγγίζουν τις τηλεφωνικές πωλήσεις και τυφλές ευκαιρίες πωλήσεων με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό.
  • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στοιχεία και συστατικά των τηλεφωνικών πωλήσεων από αυτά των πωλήσεων πρόσωπο με πρόσωπο.
  • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές τεχνικές προετοιμασίας και τηλεφωνικής επαφής με στόχο την πώληση.
  • Αναγνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους δια μέσου δομη-μένων ερωτήσεων.
  • Ετοιμάζουν κείμενα για τις τηλεφωνικές επαφές δίνοντας έμφαση στα ωφελήματα, την προστιθέμενη αξία και τις μοναδικές προτάσεις πώλησης.
  • Εφαρμόζουν τις τεχνικές της πειθούς στις τηλεφωνικές πωλήσεις.
    Να χειρίζονται αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις και αρνητικότητα από το τηλέφωνο.

Το σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέρον και πλήρως εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτής μας υπενθύμισε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας ως πωλητές για να πετύχουμε.
Miros Ezenian, Costas Papaellinas Organization

Εκπαιδευτής: Κος. Γιαννάκης Μουζούρης, Business Performance Specialist

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Κου Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 (Τετάρτη) Σεπτεμβρίου, 2018
ΠΟΛΗ: Semeli Hotel, Λευκωσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ώρες (08:45 -17:15)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €220 + ΦΠΑ

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει τα διαλείμματα για καφέ, τα γεύματα, το υλικό του σεμιναρίου και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης αναμένεται στα €84,00.

Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: €177,80 (συμπ. του ΦΠΑ €41,80)

Πολύ ενδιαφέρον και εποικοδομητικό σεμινάριο! Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας όσον αφορά την προσέγγιση μας προς τους πελάτες.
Στέφανος Σταυρίδης, EVOLUTION D.P LTD

Σεμινάριο Λευκωσία – Τηλεφωνικές και Τυφλές Πωλήσεις (Telesales and Blind Calling)

 


Book this seminar

Όνομα Συμμετέχοντος /ων

Name(s) of Participant(s)

Άτομο Επικοινωνίας *
Contact person *

Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Θέση Εργασίας
Job position

Κίνητρο Συμμετέχοντα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Participant Motivation

Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας & Πόλη *
Address, Postal Code & Town *

Τηλέφωνο *
Telephone *

Email *

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. Πώς / πότε γίνεται η πληρωμή. Παρακαλώ διευκρινίστε: *

The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made: *

Μέσω Εμβάσματος πριν την έναρξη του προγράμματος. Bank transfer before the first day of the seminarΤην 1η μέρα του σεμιναρίου. On 1st seminar day

Παρακαλώ προσέξτε *

Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως:
- Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής
- Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής

I accept the terms and conditions *

In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows:
- Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation.
- Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation.

Click to consent your data being stored in line with our privacy policy,
and accept the terms and conditions

* Fields are required.

Seminars & events

Νοέμβριος 2018
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2018 10 29 2018 10 30 2018 10 31 2018 11 01 2018 11 02 2018 11 03 2018 11 04
2018 11 05 2018 11 06 2018 11 07 2018 11 08

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού
2018 11 09 2018 11 10 2018 11 11
2018 11 12 2018 11 13 2018 11 14

Category: General8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους
2018 11 15 2018 11 16 2018 11 17 2018 11 18
2018 11 19 2018 11 20

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

Category: General8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας

8:45 am: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Λευκωσία - Εγκεκριμένο απο το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης, Αγγλίας
2018 11 21

Category: General8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης τους
2018 11 22 2018 11 23 2018 11 24 2018 11 25
2018 11 26 2018 11 27

Category: General9:00 am: Untitled Event

9:00 am: Untitled Event
2018 11 28 2018 11 29 2018 11 30 2018 12 01 2018 12 02

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ;

Για να συζητήσουμε για το πώς η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα, παρακαλώ
Επικοινωνείστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ενδιαφέρον σεμινάριο, γεμάτο ενέργεια, με τη δυνατότητα συζήτησης και αλληλεπίδρασης. Πρακτική και καλά τεκμηριωμένη παρουσίαση. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο δεν ήταν καθόλου βαρετό!!! (δεν είναι εύκολο να το πετύχεις σε σεμινάρια).  
Εύη Μηνά, N.P. Lanitis Ltd

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών