Άντρη Χατζηγεωργίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το σεμινάριο ήταν εξαιρετικό και το περιεχόμενο του πολύ καλά οργανωμένο. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας και μας δόθηκαν πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι χειρισμού. Η εκπαιδεύτρια ήραν ενθουσιώδης μεταδοτική και γνώστης του αντικειμένου.

Άντρη Χατζηγεωργίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πολύ καλό Πρόγραμμα! Οι συνηθισμένοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους να πετυχαίνουν. Οι σπουδαίοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους πώς να μετατρέψουν τις αποτυχίες τους σε επιτυχίες. Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι οι καλύτεροι καθώς προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο από μέσα μας. Σας ευχαριστώ!  … Read more
Alexandrina Buceatchi, Law Firm AA Georghiou LLC