Αρετή Μάρκου, Markos Hair Company Ltd

Το σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Με έκανε να προβληματιστώ και να σκεφτώ διαφορετικά για το πώς να συμπεριφέρομαι στις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στον εργασιακό μου χώρο. Μάθαμε για αλλαγή τρόπου σκέψης, πώς να είμαστε πιο θετικοί άνθρωποι και πώς να χρησιμοποιούμε τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισης συγκρούσεων. Η εκπαιδεύτρια είχε μεταδοτικότητα και όλα όσα μας δίδαξε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πολύ να έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω σεμινάριο της ξανά! Α*

Αρετή Μάρκου, Markos Hair Company Ltd

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πολύ καλό Πρόγραμμα! Οι συνηθισμένοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους να πετυχαίνουν. Οι σπουδαίοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους πώς να μετατρέψουν τις αποτυχίες τους σε επιτυχίες. Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι οι καλύτεροι καθώς προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο από μέσα μας. Σας ευχαριστώ!  … Read more
Alexandrina Buceatchi, Law Firm AA Georghiou LLC