Μαρία Δίγκλη Παρπόττα, A.M. La Gym Ltd

Ενδιαφέρον και δημιουργικό σεμινάριο. Μας έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε μεθόδους για καλύτερη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και αποδοτικότητα. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ παραστατικός, επεξηγηματικός και κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον μας καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials