Μαρία Δίγκλη Παρπόττα, A.M. La Gym Ltd

Ενδιαφέρον και δημιουργικό σεμινάριο. Μας έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε μεθόδους για καλύτερη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και αποδοτικότητα. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ παραστατικός, επεξηγηματικός και κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον μας καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.

Μαρία Δίγκλη Παρπόττα, A.M. La Gym Ltd

Survey

What is your Work most important Motivator?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Χρήσιμη εφαρμογή των τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών που εφαρμόζονται σε πραγματικά σενάρια. Μάθαμε νέες ιδέες και τρόπους σκέψης που παρουσιάστηκαν με γρήγορο και εύκολο τρόπο για εύκολη κατανόηση. Η κ. Χριστοφή ήταν σίγουρη και χαρισματική.

Alisher Ataev MCTC Marine Ltd