Ποιότητα, Περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγεία

Ποιότητα, Περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγεία Η Στρατηγική πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρά και αποτελεσματικά σχεδιασμένα συστήματα διοίκησης/διαχείρισης ώστε να ελέγχονται οι λειτουργίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ατόμων .

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ISO 14001), Υγείας και Ασφάλειας (OHSAS 18001), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)
  • Σχέδια Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας
  • Προγράμματα Ποιοτικού Ελέγχου
  • Σήμανση CE
  • Αξιολόγηση Κινδύνων
  • Έρευνες Μέτρησης Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών
  • Προγράμματα Φροντίδας Πελατών
  • Καθορισμός Προτύπων Εξυπηρέτησης και Υπεροχής

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Ιούνιος 2024

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2024 05 27
2024 05 28
2024 05 29
2024 05 30
2024 05 31
2024 06 01
2024 06 02
2024 06 03
2024 06 04
2024 06 05
2024 06 06
2024 06 07
2024 06 08
2024 06 09
2024 06 10
2024 06 11
2024 06 12
2024 06 13
2024 06 14
2024 06 15
2024 06 16
2024 06 17
2024 06 18
2024 06 19
2024 06 20
2024 06 21
2024 06 22
2024 06 23
2024 06 24
2024 06 25
2024 06 26
2024 06 27
2024 06 28
2024 06 29
2024 06 30

Testimonials