Σεμινάριο Λευκωσία – Προπονητικές (Coaching) Ικανότητες στις Πωλήσεις

Seminar Brochure - Conicon Training and Management Consulting   Participation Form - Conicon Training and Management Consulting    

Η Προπονητική (Coaching) στις Πωλήσεις μέσα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί πλέον μια απαραίτητη τεχνική η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στις άλλες δραστηριότητες υποβοήθησης των πωλήσεων. Η εμπειρία του εκπαιδευτή τα τελευταία 3 χρόνια σε προπόνηση (coaching) πωλητών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, έχει αποδείξει ότι το Coaching μπορεί να συμβάλει σε ουσιαστική ενδυνάμωση των ικανοτήτων των πωλητών που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αύξηση των πωλήσεων.

Πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον σεμινάριο! Αποκτήσαμε πολλές χρήσιμες γνώσεις.
Ελίνα Βαρδικίδου, MA & L Constantinou Trading Ltd

Μετά την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν την σημασία της Προπονητικής (Coaching) σαν μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των πωλητών.
  • Γνωρίζουν τα βασικά συστατικά του Coaching στις πωλήσεις
  • Γνωρίζουν τα κύρια μοντέλα Coaching που εφαρμόζονται στις πωλήσεις
  • Εφαρμόζουν με επιτυχία το μoντέλο Coaching OSKAR στις ομάδες πωλήσεων τους
  • Αναπτύξουν ικανότητες να κάνουν δομημένες ερωτήσεις καθώς και ικανότητες ενεργούς ακρόασης σε όλα τα στάδια του μοντέλου OSKAR έτσι ώστε να καθοδηγούν με επιτυχία την συνάντηση Coaching.

Σε ποιους Απευθύνεται:

Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων, Τμηματάρχες και Προϊσταμένους στο τμήμα Πωλήσεων.

Το σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέρον και πλήρως εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτής μας υπενθύμισε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας ως πωλητές για να πετύχουμε.
Miros Ezenian, Costas Papaellinas Organization

Εκπαιδευτής: κ. Γιαννάκης Μουζούρης

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Κου Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 (Τρίτη) & 06 (Πέμπτη) Δεκεμβρίου, 2018
ΠΟΛΗ: Ξενοδοχείο Semeli, Λευκωσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες (08:30-16:00)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €280 + ΦΠΑ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης αναμένεται: €204
Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: €129,20 (συμπερ. του ΦΠΑ)

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει:

  • Welcome Coffee και 2 διαλείμματα για καφέ με σνακ
  • Γεύμα – πλούσιο μπουφέ και ποτό
  • Το υλικό του σεμιναρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πολύ αξιόλογο και επιμορφωτικό σεμινάριο! Άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου όσον αφορά τις πωλήσεις! Ο εκπαιδευτής ήταν γνώστης του αντικειμένου και μας βοήθησε πραγματικά να καταλάβουμε.
Ελένη Καρυδάκη, Νίκος Θεοδώρου & ΥΙΟΙ Ltd

Σεμινάριο Λευκωσία – Προπονητικές (Coaching) Ικανότητες στις Πωλήσεις

 


Book this seminar

Όνομα Συμμετέχοντος /ων

Name(s) of Participant(s)

Άτομο Επικοινωνίας *
Contact person *

Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Θέση Εργασίας
Job position

Κίνητρο Συμμετέχοντα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Participant Motivation

Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας & Πόλη *
Address, Postal Code & Town *

Τηλέφωνο *
Telephone *

Email *

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. Πώς / πότε γίνεται η πληρωμή. Παρακαλώ διευκρινίστε: *

The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made: *

Μέσω Εμβάσματος πριν την έναρξη του προγράμματος. Bank transfer before the first day of the seminarΤην 1η μέρα του σεμιναρίου. On 1st seminar day

Παρακαλώ προσέξτε *

Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως:
- Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής
- Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής

I accept the terms and conditions *

In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows:
- Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation.
- Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation.

Click to consent your data being stored in line with our privacy policy,
and accept the terms and conditions

* Fields are required.

Seminars & events

Δεκέμβριος 2018
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2018 11 26

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 11 27

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Category: General9:00 am: Untitled Event

9:00 am: Untitled Event
2018 11 28

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 11 29

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 11 30

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 01

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 02

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 03

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 04

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Category: General8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Προπονητικές (Coaching) Ικανότητες στις Πωλήσεις

8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Προπονητικές (Coaching) Ικανότητες στις Πωλήσεις
2018 12 05

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Category: General9:00 am: Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων

9:00 am: Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων
2018 12 06

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Category: General8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Προπονητικές (Coaching) Ικανότητες στις Πωλήσεις

8:30 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Προπονητικές (Coaching) Ικανότητες στις Πωλήσεις
2018 12 07

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 08

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 09

Category: General8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

8:45 am: Σεμινάριο - Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2018 12 10 2018 12 11

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός - Σχεδιασμός Μετρήσιμων Κριτηρίων της Απόδοσης στην Εργασία

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός - Σχεδιασμός Μετρήσιμων Κριτηρίων της Απόδοσης στην Εργασία
2018 12 12

Category: General9:00 am: Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων

9:00 am: Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων
2018 12 13 2018 12 14 2018 12 15 2018 12 16
2018 12 17 2018 12 18 2018 12 19 2018 12 20 2018 12 21 2018 12 22 2018 12 23
2018 12 24 2018 12 25 2018 12 26 2018 12 27 2018 12 28 2018 12 29 2018 12 30
2018 12 31 2019 01 01 2019 01 02 2019 01 03 2019 01 04 2019 01 05 2019 01 06

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ;

Για να συζητήσουμε για το πώς η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα, παρακαλώ
Επικοινωνείστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εξαιρετικό και διαδραστικό σεμινάριο! Υπήρχε συνεχής διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή έτσι ώστε να δοθούν εξατομικευμένες συμβουλές στον κάθε συμμετέχοντα.
Νίκη Γεωργίου, Netinfo Services Ltd

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών