Αντώνης Αντωνίου, KRYPTO SECURITY CYPRUS LTD

Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο σεμινάριο ειδικά για εμάς στα τμήματα Πωλήσεων που επικοινωνούμε με τους πελάτες. Έχουμε μάθει τρόπους για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες. Η εκπαιδεύτρια ήταν επαγγελματίας και είχε πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.

Αντώνης Αντωνίου, KRYPTO SECURITY CYPRUS LTD

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πολύ βοηθητικό σεμινάριο για νέους εισελθόντες και έμπειρους στο τμήμα αγορών. Νέες τεχνικές και πολύ ενδιαφέρον πληροφορίες και γνώσεις. Υπήρχε πρακτική εφαρμογή και αναλυτική επεξήγηση. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ επεξηγηματικός και με πολύ καλή δομή σκέψης.
Βασίλης Καούλλας, Skiasis Group Ltd