Χρίστος Μαραγκός, Senior Research Executive, CYMAR Market Research Ltd

Το σεμινάριο μου πρόσφερε την ευκαιρία να δω σφαιρικά θέματα τα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού! Ο συνδυασμός διδασκαλίας και συζήτησης προσφέρει την ευκαιρία προβολής πραγματικών καταστάσεων και των τρόπο αντιμετώπισης τους, ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές θεωρίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες προσφέρονται για εφαρμογή κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Θα εισηγούμουν χωρίς επιφύλαξη, το σεμινάριο αυτό για διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν μόνο πρακτική εμπειρία με την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού καθώς θα επωφελούνταν από μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε αυτό το πολύ σημαντικό διευθυντικό θέμα.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials