Χρυστάλλα Δημητρίου, Krypto Security Cyprus Ltd

Θεωρώ ότι είναι από τα λίγα σεμινάρια/πρόγραμμα που έχω κάνει και απέκτησα γνώσεις και σε θεωρητικό επίπεδο. Υπήρχαν ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και συζητήσεις οι οποίες μπορούν να με βοηθήσουν να εφαρμόσω όσα έμαθα. Ο εκπαιδευτής είχε πολύ καλή μεταδοτικότητα μέσα από χρήση παραδειγμάτων, κάτι το οποίο μας βοήθησε να κρατήσουμε τις πληροφορίες / γνώσεις που αποκτήσαμε.

Χρυστάλλα Δημητρίου, Krypto Security Cyprus Ltd

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πολύ βοηθητικό σεμινάριο για νέους εισελθόντες και έμπειρους στο τμήμα αγορών. Νέες τεχνικές και πολύ ενδιαφέρον πληροφορίες και γνώσεις. Υπήρχε πρακτική εφαρμογή και αναλυτική επεξήγηση. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ επεξηγηματικός και με πολύ καλή δομή σκέψης.
Βασίλης Καούλλας, Skiasis Group Ltd