Ιωάννα Ιωάννου, St. Raphael Hotel

Πολύ λεπτομερής με πολλά παραδείγματα για εύκολη κατανόηση. Υπήρχαν ασκήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος για καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. Οι εκπαιδευτές είχαν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες μετάδοσης των γνώσεων τους.

Ιωάννα Ιωάννου, St. Raphael Hotel

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πλούσιο σεμινάριο με διαφάνειες PowerPoint, word,  excel, videos, books tests, όπου αναλύθηκαν διάφορα θέματα όπως Γλώσσα του Σώματος, Πωλήσεις, Marketing θεωρητικά και πρακτικά. Μια υπέροχη και ενδιαφέρουσα εμπειρία για τα άτομα τα οποία τώρα ξεκίνησαν στις πωλήσεις. Οι εκπαιδευτές ήταν αναλυτικοί ενθουσιώδες και κατανοητοί.

Read more
Βίκυ Κοπελίδη, QUALITY GROUP LTD