Λουκία Αντωνάκη

Ένα σεμινάριο στο οποίο υπήρχε σημαντική ενίσχυση των υφιστάμενων γνώσεων μου πάνω σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, με το εμπλουτισμένο περιεχόμενο διδασκαλίας, τις παραδειγματικές ασκήσεις, τα βίντεο και την ιδιαίτερη επικοινωνιακή ικανότητα και μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής ήταν ιδιαίτερα επεξηγηματικός και μεταδοτικός. Φροντίζει να γίνεται κατανοητός με παραδείγματα και νοιάζεται έμπρακτα, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να συμμετέχουν και να έχουν πλήρως καταλάβει το περιεχόμενο της διδασκαλίας.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials