Μάριος Ευστρατίου

Πολύ χρήσιμο σεμινάριο για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να μάθουν κάτι περισσότερο που σίγουρα θα τους φανεί χρήσιμο στον επαγγελματικό τους χώρο. Θεωρώ ότι ο κάθε συμμετέχοντας μέσα από το σεμινάριο μπορεί να κατανοήσει ότι η θέση του Διαχειριστή Γραφείου είναι νευραλγικής σημασίας και λόγω της πρακτικής του φύσης κατέστη δυνατό να ενισχύσει και να βελτιώσει τις δεξιότητες μας.  Η Κα. Χριστοφή ήταν αρκετά κατατοπιστική. Εμπνέει εμπιστοσύνη και φάνηκε ότι κατέχει σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενο που μας δίδαξε. Επίσης μέσα από τα case studies μάς βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα διάφορα θέματα που προκύπτουν μέσα από το εργασιακό περιβάλλον καθώς και επίλυσης τους μέσα από τη σωστή οργάνωση, προγραμματισμό και έλεγχο της εργασίας.

Μάριος Ευστρατίου

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πολύ καλό Πρόγραμμα! Οι συνηθισμένοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους να πετυχαίνουν. Οι σπουδαίοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους πώς να μετατρέψουν τις αποτυχίες τους σε επιτυχίες. Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι οι καλύτεροι καθώς προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο από μέσα μας. Σας ευχαριστώ!  … Read more
Alexandrina Buceatchi, Law Firm AA Georghiou LLC