Μελάνθη Νικολάου, Mayfair Real Estate Agency

Πολύ επιμορφωτικό σεμινάριο, ο εκπαιδευτής μας μετάδωσε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, πληροφοριών και παραδειγμάτων. Μάθαμε πώς να θέτουμε προοπτικές. Ο εκπαιδευτής ήταν εξαιρετικός και ικανός να μεταδώσει τις γνώσεις του.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials