Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας Υπεροχής. Tα 7 Βήματα στην Πράξη σε μια Ηγετική Εξαγωγική Βιομηχανία

ΠΩΣ Η CONICON ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Η δημιουργία κουλτούρας υπεροχής είναι σημαντική για την επίτευξη της Στρατηγικής και των Εταιρικών Στόχων ενός Οργανισμού.

Το προγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας περιλαμβάνει 7 στάδια :

  1. Ξεκάθαρη διατύπωση του Οράματος και των Αξιών με την εμπλοκή όλων. Γίνεται δια μέσου δομημένων εργαστηρίων στο διοικητικό και άλλο προσωπικό.
  2. Ερμηνεία του Οράματος και Αξιών σε κατανοητή για όλο το προσωπικό γλώσσα.
  3. Ανάπτυξη/ Συγγραφή Κώδικα Επαγγελματικής Εργασίας. Γίνεται μέσα από δομημένα εργαστήρια.
  4. Αναγνώριση των « Οπαδών « της αλλαγής σε όλα τα στρώματα οργάνωσης.
  5. Σχεδιασμός ενός αμφίδρομου και αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και ανατροφοδότησης .
  6. Σχεδιασμός και υλοποίηση μετρικών  για αρχικά καθορισμό του baseline ( που είμαστε σήμερα) και μετέπειτα για μέτρηση της βελτίωσης.
  7. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρακτικών ενεργειών για καθημερινή υπενθύμιση και εφαρμογή του Κώδικα.

Ένα τέτοιο προγραμμα χρειάζεται 6-9 μήνες να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί για ένα Οργανισμό του μεγέθους των 150-200 μελών του προσωπικού. Απαραίτητη βέβαια είναι η Δέσμευση και εμπλοκή της ανώτατης Διοίκησης.

Survey

What is your Work most important Motivator?

View Results

Loading ... Loading ...

Seminars & events

Αύγουστος 2020
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2020 07 27 2020 07 28 2020 07 29 2020 07 30 2020 07 31 2020 08 01 2020 08 02
2020 08 03 2020 08 04 2020 08 05 2020 08 06 2020 08 07 2020 08 08 2020 08 09
2020 08 10 2020 08 11 2020 08 12 2020 08 13 2020 08 14 2020 08 15 2020 08 16
2020 08 17 2020 08 18 2020 08 19 2020 08 20 2020 08 21 2020 08 22 2020 08 23
2020 08 24 2020 08 25 2020 08 26 2020 08 27 2020 08 28 2020 08 29 2020 08 30
2020 08 31 2020 09 01 2020 09 02 2020 09 03 2020 09 04 2020 09 05 2020 09 06

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ;

Για να συζητήσουμε για το πώς μπορεί η ομάδα μας να συμβάλει να επιτύχει η επιχείρηση σας τα επιθυμητά αποτελέσματα , παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ επιμορφωτικό και παραγωγικό. Υπήρχε διάδραση και επιδραστικότητα κατά την διάρκεια του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές ήταν επικοινωνιακοί, διαδραστικοί, επεξηγηματικοί, συνεργατικοί και δίκαιοι.

Γεωργία Βασιλάκη, RIK

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών