Ελισάβετ Αντωνίου, ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Το σεμινάριο αυτό μας έμαθε πώς να προσεγγίζουμε τους πελάτες για να έχουμε όσο το δυνατό καλύτερες αποπληρωμές. Μάθαμε επίσης πώς να κατανοούμε την ψυχολογία του πελάτη και την σωστή διαχείριση εισπράξεων ανεξόφλητων οφειλών. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ επικοινωνιακός και άμεσος.

Ελισάβετ Αντωνίου, ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Testimonials

Πολύ καλό Πρόγραμμα! Οι συνηθισμένοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους να πετυχαίνουν. Οι σπουδαίοι εκπαιδευτές μαθαίνουν στους εκπαιδευόμενους πώς να μετατρέψουν τις αποτυχίες τους σε επιτυχίες. Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι οι καλύτεροι καθώς προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο από μέσα μας. Σας ευχαριστώ!  … Read more
Alexandrina Buceatchi, Law Firm AA Georghiou LLC