Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Human Resource Management

Στους πιο κάτω τομείς μπορούμε να σας προσφέρουμε τις πιο κάτω θεματολογίες:

  • Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Effective Human Resource Management
  • Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις – Effective Interviewing Skills
  • Ανάθεση Εργασίας – Delegation in Practice
  • Εκπαίδευση Ένταξης στην Εργασία – Induction Training
  • Αξιολόγηση Απόδοσης – Performance Appraisal
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Training the Trainers
  • Συστήματα Αξιολόγησης της Κατάρτισης – Training Evaluation Systems
  • Ανάπτυξη και Λειτουργία Ομάδων – Team Development and Operation
  • Σχεδιασμός Κριτηρίων Μέτρησης Απόδοσης – Design of Key Performance Indicators

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Ιούλιος 2024

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2024 07 01
2024 07 02
2024 07 03
2024 07 04
2024 07 05
2024 07 06
2024 07 07
2024 07 08
2024 07 09
2024 07 10
2024 07 11
2024 07 12
2024 07 13
2024 07 14
2024 07 15
2024 07 16
2024 07 17
2024 07 18
2024 07 19
2024 07 20
2024 07 21
2024 07 22
2024 07 23
2024 07 24
2024 07 25
2024 07 26
2024 07 27
2024 07 28
2024 07 29
2024 07 30
2024 07 31
2024 08 01
2024 08 02
2024 08 03
2024 08 04

Testimonials