Υγεία, Ασφάλεια, Διαχείριση Κινδύνων και Υγιεινής Τροφίμων – Health, Safety and Risk Management HACCP

Στους πιο κάτω τομείς μπορούμε να σας προσφέρουμε τις πιο κάτω θεματολογίες:

  • Έλεγχος Περιβάλλοντος Εργασίας – Control of the Working Environment
  • Ανάπτυξη Πολιτικής και Διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας – Developing Health & Safety Policies and Procedures
  • Αξιολόγηση Κινδύνων – Risk Assessment
  • Ευθύνη Προϊόντος – Product Liability
  • Εισαγωγή στην Εφαρμογή Τεχνικής HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) Introduction
  • Implementation, Assessment and Evaluation of Health and Safety Management systems – OHSAS 18001
  • Πιστοποίηση Προϊόντος / CE Marking – Product Certification / CE Marking
  • Εφαρμογή Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων – Food Safety Management Systems / ISO 22000

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Ιούλιος 2024

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2024 07 01
2024 07 02
2024 07 03
2024 07 04
2024 07 05
2024 07 06
2024 07 07
2024 07 08
2024 07 09
2024 07 10
2024 07 11
2024 07 12
2024 07 13
2024 07 14
2024 07 15
2024 07 16
2024 07 17
2024 07 18
2024 07 19
2024 07 20
2024 07 21
2024 07 22
2024 07 23
2024 07 24
2024 07 25
2024 07 26
2024 07 27
2024 07 28
2024 07 29
2024 07 30
2024 07 31
2024 08 01
2024 08 02
2024 08 03
2024 08 04

Testimonials