Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία, Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνου

Περιλαμβάνονται τα πιο κατω θέματα: Ποιοτική και Περιβαλλοντική Διαχείριση

 • Η σημασία του ISO 9001, ISO 14001
 • Αποτελεσματική Τεκμηρίωση Συστημάτων Ποιότητας
 • Αποτελεσματικές Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Εισαγωγή στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Ποιότητα στον Εργασιακό Χώρο
 • Η Μέρα μετά το ISO 9001
 • Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Έλεγχος Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 9001
 • Ενσωμάτωση Συστημάτων Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υγεία, Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνου

 • Έλεγχος του Εργασιακού Περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών Υγείας& Ασφαλείας
 • Αξιολόγηση του κινδύνου
 • Ευθύνη για το Προϊόν
 • Ανάλυση Κινδύνων και Επισήμανση Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) Εισαγωγή
 • Συστήματα Διοίκησης – OHSAS 18001
 • Εφαρμογή , Εκτίμηση και Αξιολόγηση της Υγείας και Ασφάλειας
 • Συστήματα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας – OHSAS 18001
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – CE Μάρκετινγκ
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων / ISO 22000

Survey

What is your Work most important Motivator?

View Results

Loading ... Loading ...

Seminars & events

Σεπτέμβριος 2020
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2020 08 31 2020 09 01 2020 09 02 2020 09 03 2020 09 04 2020 09 05 2020 09 06
2020 09 07 2020 09 08 2020 09 09 2020 09 10 2020 09 11 2020 09 12 2020 09 13
2020 09 14 2020 09 15

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός - Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)

2020 09 16 2020 09 17

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός- Τεχνικές Πειθούς στις Πωλήσεις

2020 09 18 2020 09 19 2020 09 20
2020 09 21 2020 09 22

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Βήμα με Βήμα Η Ετοιμασία Και Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan)

2020 09 23 2020 09 24

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Βήμα με Βήμα Η Ετοιμασία Και Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan)

2020 09 25 2020 09 26 2020 09 27
2020 09 28 2020 09 29

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Ανάπτυξη Σύγχρονων και Αποτελεσματικών Δεξιοτήτων Προσωπικής/ου Βοηθού

2020 09 30 2020 10 01 2020 10 02 2020 10 03 2020 10 04

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ;

Για να συζητήσουμε για το πώς μπορεί η ομάδα μας να συμβάλει να επιτύχει η επιχείρηση σας τα επιθυμητά αποτελέσματα , παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ επιμορφωτικό και παραγωγικό. Υπήρχε διάδραση και επιδραστικότητα κατά την διάρκεια του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές ήταν επικοινωνιακοί, διαδραστικοί, επεξηγηματικοί, συνεργατικοί και δίκαιοι.

Γεωργία Βασιλάκη, RIK

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών