Fully Booked – Σεμινάριο Λευκωσία – Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)

Seminar Brochure - Conicon Training and Management Consulting Participation Form - Conicon Training and Management Consulting Related Article - Conicon Training and Management Consulting Related Tool - Conicon Training and Management Consulting 

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς κλείνουν όχι από αδυναμία στην κερδοφορία αλλά λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας. Η εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή της απαραίτητης ρευστότητας είναι σημαντική προϋπόθεση επιβίωσης της κάθε επιχείρησης. Ως εκ τούτου η ικανότητα ετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης ενός Προϋπολογισμού Ταμειακής Ροής σε όλες τις λειτουργίες, τμήματα μιας επιχείρησης είναι σημαντικότατη. Το σεμινάριο παρουσιάζει τις τεχνικές ετοιμασίας προϋπολογισμών ταμειακής ροής (Cash Flow Budget) και παράλληλα εξηγεί τις οικονομικές και μη οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ταμειακή ροή.

Πολύ βοηθητικό, χρήσιμο και αποτελεσματικό σεμινάριο. Μας έμαθε βήμα με βήμα πώς να κάνουμε cash flow.
Έλενα Παφίτη, Cyprus Global Logistics Ltd

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Ετοιμάζουν ένα συγκροτημένο προϋπολογισμό ταμειακής ροής (ρευστότητας)
  • Ξέρουν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τους βασικούς λογαριασμούς διοίκησης και τις παρα-μέτρους που επηρεάζουν την ταμειακή ροή
  • Αξιολογούν την επίδοση της επιχείρησης σε σχέση με την ρευστότητα της
  • Μετατρέπουν τις πωλήσεις και τα έξοδα σε εισροές και εκροές με-τρητών
  • Αναγνωρίζουν τους 7 βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ταμειακή ροή (ρευστότητα)
  • Παρακολουθούν προϋπολογισμούς ρευστότητας και να αξιολογούν τα προ υπολογιζόμενα ποσά με τα πραγματικά
  • Λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν πρακτικά μέτρα για βελτίωση της ταμειακής ροής σε σχέση με τους 7 βασικότερους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τις αποκλίσεις στην ταμειακή ροή

Σε ποιους Απευθύνεται:
Επιχειρηματίες, Διευθυντές / ντριες, Λογιστές, Υπεύθυνοι/νες και Τμηματάρχες Λογιστηρίου

Ξεκάθαρο και κατανοητό σεμινάριο! Εξαιρετικός εκπαιδευτής!
Έλενα Ιωάννου, Red Cube Furniture Ltd

Εκπαιδευτής: κ. Γιαννάκης Μουζούρης

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε το πλήρες βιογραφικό του Κου Γιαννάκη Μουζούρη

ΗΜ/ΝΙΑ: 18 (Τρίτη) Σεπτεμβρίου, 2018
ΧΩΡΟΣ: Semeli Hotel, Λευκωσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ώρες (08:30—17:00)
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΑΞΙΑ: €225 + ΦΠΑ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται: €119

Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: €148.75 (συμπερ. του ΦΠΑ)

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει τα διαλείμμα-τα για καφέ, τα γεύματα, το υλικό του σεμινα-ρίου και πιστοποιητικό παρακολούθηση

Πολύ ενημερωτικό σεμινάριο. Έλυσα όλες τις απορίες που είχα σχετικά με το cash flow!
Μαρίνα Δημητρίου, PFA Cyprus Homes Ltd

Σεμινάριο Λευκωσία – Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)

 


Book this seminar

Όνομα Συμμετέχοντος /ων

Name(s) of Participant(s)

Άτομο Επικοινωνίας *
Contact person *

Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Θέση Εργασίας
Job position

Κίνητρο Συμμετέχοντα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Participant Motivation

Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας & Πόλη *
Address, Postal Code & Town *

Τηλέφωνο *
Telephone *

Email *

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. Πώς / πότε γίνεται η πληρωμή. Παρακαλώ διευκρινίστε: *

The course/seminar is payable in advance. Please indicate how / when payment will be made: *

Μέσω Εμβάσματος πριν την έναρξη του προγράμματος. Bank transfer before the first day of the seminarΤην 1η μέρα του σεμιναρίου. On 1st seminar day

Παρακαλώ προσέξτε *

Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προχωρούν σε ακύρωση επιβαρύνονται με μέρος του κόστους συμμετοχής ως ακολούθως:
- Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής
- Ακύρωση μία εβδομάδα πριν από το σεμινάριο = Ολόκληρο το κόστος συμμετοχής

I accept the terms and conditions *

In case of your cancellation, you are still responsible for the payment of the participation cost as follows:
- Cancellation 15 days prior to the course - 30% of the total cost of participation.
- Cancellation less than a week prior to the course - full cost of participation.

Click to consent your data being stored in line with our privacy policy,
and accept the terms and conditions

* Fields are required.

Seminars & events

Σεπτέμβριος 2018
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2018 08 27 2018 08 28 2018 08 29 2018 08 30 2018 08 31 2018 09 01 2018 09 02
2018 09 03 2018 09 04 2018 09 05 2018 09 06 2018 09 07 2018 09 08 2018 09 09
2018 09 10 2018 09 11 2018 09 12 2018 09 13

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Event Management – Βήμα με Βήμα η Οργάνωση μιας Επιτυχημένης Εκδήλωσης

8:45 am: Σεμινάριο Λεμεσός – Event Management – Βήμα με Βήμα η Οργάνωση μιας Επιτυχημένης Εκδήλωσης
2018 09 14 2018 09 15 2018 09 16
2018 09 17 2018 09 18

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία – Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμών Ταμειακής Ροής (Cash Flow Budgets)
2018 09 19 2018 09 20

Category: General9:00 am: Σεμινάριο Λεμεσός – 20 Τρόποι Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους

9:00 am: Σεμινάριο Λεμεσός – 20 Τρόποι Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους
2018 09 21 2018 09 22 2018 09 23
2018 09 24 2018 09 25 2018 09 26

Category: General8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Τηλεφωνικές και Τυφλές Πωλήσεις (Telesales and Blind Calling)

8:45 am: Σεμινάριο Λευκωσία - Τηλεφωνικές και Τυφλές Πωλήσεις (Telesales and Blind Calling)
2018 09 27 2018 09 28 2018 09 29 2018 09 30

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ;

Για να συζητήσουμε για το πώς η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα, παρακαλώ
Επικοινωνείστε μαζί μας ►

ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ενδιαφέρον και πολύ ευχάριστο σεμινάριο! Πολύ πρακτικό και σίγουρα θα με ωφελήσουν πάρα πολύ οι νέες γνώσεις που απέκτησα!
Kristina Maksimaite, TRACK & TALK LTD

Photo Gallery

Conicon seminars, programs in Limassol and Nicosia, Cyprus

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών

Έργα Συμβουλευτικής Πελατών