Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας Υπεροχής. Tα 7 Βήματα στην Πράξη σε μια Ηγετική Εξαγωγική Βιομηχανία

ΠΩΣ Η CONICON ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Η δημιουργία κουλτούρας υπεροχής είναι σημαντική για την επίτευξη της Στρατηγικής και των Εταιρικών Στόχων ενός Οργανισμού.

Το προγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας περιλαμβάνει 7 στάδια :

  1. Ξεκάθαρη διατύπωση του Οράματος και των Αξιών με την εμπλοκή όλων. Γίνεται δια μέσου δομημένων εργαστηρίων στο διοικητικό και άλλο προσωπικό.
  2. Ερμηνεία του Οράματος και Αξιών σε κατανοητή για όλο το προσωπικό γλώσσα.
  3. Ανάπτυξη/ Συγγραφή Κώδικα Επαγγελματικής Εργασίας. Γίνεται μέσα από δομημένα εργαστήρια.
  4. Αναγνώριση των « Οπαδών « της αλλαγής σε όλα τα στρώματα οργάνωσης.
  5. Σχεδιασμός ενός αμφίδρομου και αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και ανατροφοδότησης .
  6. Σχεδιασμός και υλοποίηση μετρικών  για αρχικά καθορισμό του baseline ( που είμαστε σήμερα) και μετέπειτα για μέτρηση της βελτίωσης.
  7. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρακτικών ενεργειών για καθημερινή υπενθύμιση και εφαρμογή του Κώδικα.

Ένα τέτοιο προγραμμα χρειάζεται 6-9 μήνες να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί για ένα Οργανισμό του μεγέθους των 150-200 μελών του προσωπικού. Απαραίτητη βέβαια είναι η Δέσμευση και εμπλοκή της ανώτατης Διοίκησης.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Σεπτέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2022 08 29 2022 08 30 2022 08 31 2022 09 01 2022 09 02 2022 09 03 2022 09 04
2022 09 05 2022 09 06 2022 09 07 2022 09 08 2022 09 09 2022 09 10 2022 09 11
2022 09 12 2022 09 13 2022 09 14 2022 09 15 2022 09 16 2022 09 17 2022 09 18
2022 09 19 2022 09 20 2022 09 21 2022 09 22 2022 09 23 2022 09 24 2022 09 25
2022 09 26 2022 09 27 2022 09 28 2022 09 29 2022 09 30 2022 10 01 2022 10 02

Testimonials

Το σεμινάριο περιείχε χρήσιμη καθοδήγηση στην γραπτή επικοινωνία ειδικά για άτομα που είναι καινούργια στον τομέα επικοινωνίας με πελάτες αλλά εξίσου χρήσιμο και για έμπειρα άτομα γιατί έχουν την ευκαιρία να φρεσκάρουν και να μάθουν νέες πρακτικές γραπτή επικοινωνίας. Η εκπαιδεύτρια ήταν πολύ επικοινωνιακή, γνώστης του αντικειμένου και βοηθητική.

Read more
Άννα Μελά Χριστοδούλου, Universal Life