Πρόγραμμα Καθοδήγησης για ενίσχυση πωλήσεων B2B

ΠΩΣ Η CONICON ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Το έργο αφορούσε την καθοδήγηση των ατόμων που ήταν αρμόδιοι πωλήσεων B2B, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των πωλήσεων, σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους.

Η εργασία περιλάμβανε τον σχεδιασμό:

  • Εβδομαδιαίων καθοδηγητικών συναντήσεων με βάση το μοντέλο Κατά την διάρκεια των συναντήσεων οι πωλητές/πωλήτριες ανέλυαν τους στόχους του πελατολογίου τους, επανακαθορίζουν τους στόχους , ανέλυαν τον ανταγωνισμό και σχεδίαζαν σχέδιο δράσης επόμενων ενεργειών εβδομαδας.
  • Σχεδιασμό εξειδικευμένων εργαστηρίων για ενίσχυση των ικανοτήτων διασταυρούμενων και πρόσθετων πωλήσεων, την αναγνώριση και αποτύπωση των μοναδικών προτάσεων πώλησης ανα brand αλλά και κατηγορία προϊόντων μέσου των τεχνικών VRIO Analysis και USP (Unique Selling Preposition).
  • Αξιολόγηση ικανοτήτων ανα πωλητή/πωλήτρια και έμφαση στην ενδυνάμωση του εξατομικευμένα.
  •  Επισκέψεις μαζί με πωλητές σε πελάτες για εξακρίβωση της αποτεσματικοτητας των εφαρμογών.
  • Ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων στις εβδομαδιαίες συναντήσεις καθοδήγησης
  • Σχεδιασμό εργαλείων, εντύπων και εκθέσεων πωλήσεων.
  • Επανακαθορισμό των μετρήσιμων κριτηρίων απόδοσης.
  • Επανασχεδιασμό του συστήματος αμοιβής επι τη βάση προσαρμοσμένων μετρήσιμων κριτηρίων απόδοσης που συμφωνήθηκαν.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω υπήρξε από τον πρώτο μήνα και  αύξηση των πωλήσεων 10% κατά μέσο όρο και η οποία ανέβηκε σταδιακά μέχρι 18%.

 

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Σεπτέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2022 08 29 2022 08 30 2022 08 31 2022 09 01 2022 09 02 2022 09 03 2022 09 04
2022 09 05 2022 09 06 2022 09 07 2022 09 08 2022 09 09 2022 09 10 2022 09 11
2022 09 12 2022 09 13 2022 09 14 2022 09 15 2022 09 16 2022 09 17 2022 09 18
2022 09 19 2022 09 20 2022 09 21 2022 09 22 2022 09 23 2022 09 24 2022 09 25
2022 09 26 2022 09 27 2022 09 28 2022 09 29 2022 09 30 2022 10 01 2022 10 02

Testimonials

Το σεμινάριο περιείχε χρήσιμη καθοδήγηση στην γραπτή επικοινωνία ειδικά για άτομα που είναι καινούργια στον τομέα επικοινωνίας με πελάτες αλλά εξίσου χρήσιμο και για έμπειρα άτομα γιατί έχουν την ευκαιρία να φρεσκάρουν και να μάθουν νέες πρακτικές γραπτή επικοινωνίας. Η εκπαιδεύτρια ήταν πολύ επικοινωνιακή, γνώστης του αντικειμένου και βοηθητική.

Read more
Άννα Μελά Χριστοδούλου, Universal Life