Βελτιστοποίηση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών Σχεδιασμού για Ηγετικό Όμιλο στον τομέα Ενέργειας

ΠΩΣ Η CONICON ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Οι Εταιρείες του Ομίλου λειτουργούσαν ήδη με ετήσια Επιχειρηματικά Σχέδια τα οποία ανασκοπούνταν  μηνιαία σε συναντήσεις των Διευθυντών των Εταιρειών με την Οικονομική Διεύθυνση.

Το θέμα που παρουσιάστηκε ήταν το γεγονός ότι η ανασκόπηση κάλυπτε μόνο το κομμάτι των προϋπολογισμών των Business Plans  και πολύ λιγότερο τα σχέδια δράσης που τα οδηγούσαν στους αριθμούς.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη είχαν αποκλίσεις  από τα προυπολογιζόμενα, η διαδικασία οδηγούσε κυρίως σε γενικές δικαιολογίες χωρίς ουσιαστική διασύνδεση με τα σχέδια δράσης και πιθανές διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες.

Ως εκ τούτου, η εμπλοκή της ConiCοn συνιστάτο:

1. Στον επανασχεδιασμό του Business Plans έτσι ώστε στους επιχειρησιακούς τομείς που κάλυπτε (πωλήσεις, μάρκετινγκ, τεχνολογία, operations, ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικού) να εμβαθύνει και να εξειδικεύσει τόσο τις πληροφορίες που ήταν σχετικές με το αντικείμενο αλλά και τους στόχους των Εταιρειών όσο και τις δράσεις / ενέργειες που απαιτούνταν για επίτευξη των στόχων.

2. Στην εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην εκποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων και των μερών τους.

3. Στην επανασυγγραφή των Επιχειρησιακών Σχεδίων από τις Εταιρείες με την καθοδήγηση των Συμβούλων.

4. Στην ενδυνάμωση της διαδικασίας ανασκόπησης των αποτελεσμάτων και ουσιαστικής συμβολής στην λήψη διορθωτικών αλλά και βελτιωτικών ενεργειών από τις Εταιρείες έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις και να λαμβάνονται υπόψη νέα δεδομένα που προέκυπταν εν εξέλιξη.

Survey

Do you feel that communication is a two-way process in your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

Πως μπορούμε να Συμβάλουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς ή την επιχείρηση σας

Seminars & events

Events in Σεπτέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
2022 08 29 2022 08 30 2022 08 31 2022 09 01 2022 09 02 2022 09 03 2022 09 04
2022 09 05 2022 09 06 2022 09 07 2022 09 08 2022 09 09 2022 09 10 2022 09 11
2022 09 12 2022 09 13 2022 09 14 2022 09 15 2022 09 16 2022 09 17 2022 09 18
2022 09 19 2022 09 20 2022 09 21 2022 09 22 2022 09 23 2022 09 24 2022 09 25
2022 09 26 2022 09 27 2022 09 28 2022 09 29 2022 09 30 2022 10 01 2022 10 02

Testimonials

Το σεμινάριο περιείχε χρήσιμη καθοδήγηση στην γραπτή επικοινωνία ειδικά για άτομα που είναι καινούργια στον τομέα επικοινωνίας με πελάτες αλλά εξίσου χρήσιμο και για έμπειρα άτομα γιατί έχουν την ευκαιρία να φρεσκάρουν και να μάθουν νέες πρακτικές γραπτή επικοινωνίας. Η εκπαιδεύτρια ήταν πολύ επικοινωνιακή, γνώστης του αντικειμένου και βοηθητική.

Read more
Άννα Μελά Χριστοδούλου, Universal Life